Version control for:

Open Source Projects

Aleix Ferrer / FerrerAleix_AdrikGalito_Projecte_Llums
En aquest projecte dissenyarem les llums del cotxe per automatizar-les amb sensors i poder activar un servomotor per netejar els fars.
Hector Rubio Leon / Projecte EDD
Projecte de Eines de Disseny referent a l'apartat de Seients elèctrics.
Giulio / ceda-schematics
Schematics for the Sanco 8003 retrocomputer
Showing 156 results from 1981

Pages