Files

README.md

View this project on CADLAB.io.

Projecte_MiSE

Membres del grup: Bethany Quintero i Rossend Cera

Objectiu

Dissenyar un sistema per controlar els moviments de'un Robot mitjançant un Microcontrolador MSP430.

Elements

 • Una placa base amb el Microcontrolador MSP430
 • Connexió SBW o JTAG per poder programar/debugar amb una eina externa.
 • Un DISPLAY LCD
 • Un Comandament format per un joystick i 1 o 2 polsadors
 • El ROBOT 1(DFRobot Mcqueen plus)
 • Dues LDRs
 • Un mòdul UART<->Wifi

  Diagrama de blocs

  ](]]>https://github.com/Bbethanyy/Projecte_MiSE/blob/main/mise.png]]>)" alt="image" />

Components

Ref. Descripció Datasheet
MSP430FR2355TPT Microcontrolador ]]>Datasheet]]>
THB-1841844 Joystick ]]>Datasheet]]>
HD44780U LCD 1602 ]]>Datasheet]]>
MD21605B6W-FPTLWI3 LCD I2C ]]>Datasheet]]>
MCCOG21605B6W-SPTLYI LCD Text ]]>Datasheet]]>
NSL-19M51 Detector de fotos Datasheet
... LMV324 ]]>Datasheet]]>
... Trimmer tyco ]]>Datasheet]]>
... Ultrasons HC-SR04 Datasheet
... Ultrasons HC-SR05 Datasheet
... Ultrasons SRF04 Datasheet
Report a bug