Bethany Quintero

Projects
Bethany Quintero / Control d'un Robot (Projecte MiSE)
Aquest projecte consisteix en desenvolupar l'hardware i el software d'un sistema per controlar els moviments d'un robot.