Files

README.md

Portes II

Membres del grup: David Ortiz Mateu i Gonzalo Espés Martínez

Objectiu

Creació d'una placa PCB capaç de complir amb les especificacions demanades.

Requisits / Especificacions

  • Motor de l’alçavidres amb el seu final de carrera.
  • Mecanisme anti-atrapament de la finestra (sensor de corrent).
  • Mecanisme de tancament/apertura de la porta.
  • Lector RFID per a apertura sense clau (connectat amb un bus digital).

Diagrama de blocs

image

Components

Ref. Descripció Datasheet
PIC18F258 Microntrolador ]]>datasheet]]>
TJA1043T Transceiver ]]>datasheet]]>
LM317LD13TR Regulador de tensió 3.3V ]]>datasheet]]>
LM7805CT Regulador de tensió 5V ]]>datasheet]]>
L298N Driver ]]>datasheet]]>
LM308N Amplificador ]]>datasheet]]>
LM358DT Comparador ]]>datasheet]]>
TXS0108EPWR Level Shifter ]]>datasheet]]>
HC49S Crystal ]]>datasheet]]>
L16-100-35-12-S Motor DC ]]>datasheet]]>
22V28-213E.201 Motor BLDC ]]>datasheet]]>

Historial de canvis

Data Autor Descripció
21/03/2023 David i Gonzalo Primera versió diagrama de blocs, selecció components. PowerPoint per a la seva presentació a classe.
28/03/2023 David i Gonzalo Correcció del diagrama de blocs. Primera versió del esquemàtic i millora de la tria de components.
8/04/2023 David i Gonzalo Correcció del diagrama de blocs. Segona versió del esquemàtic i primera versió del Layout. Aplicades correcions dels comentaris de la versió 1 i conceptes parlats a tutoria.
14/04/2023 David i Gonzalo Actualització de l'esquemàtic. Reducció de botons, implementació de connectors al lloc dels botons. Corregim comentaris del professorat a la classe del 12/04
18/04/2023 David i Gonzalo Resolem dubtes a tutoria i corregim l'esquemàtic. Implementem GND i GNDPOWER. Refem Layout sencer seguint les instruccions de la sessió teòrica del 17/04. Definim netclasses i regles de disseny del fabricant.
20/04/2023 David Iniciem estudi de pressupost. Realitzat pressupost en Excel i BoM. Modifiquem components degut a la seva disponibilitat i preu.
20/04/2023 Gonzalo Millora de la darrera versió del Layout seguint els comentaris de classe.
23/04/2023 David i Gonzalo Continuació de l'estudi per a diferents volums de producció i preparació de l'entrega final.
25/04/2023 David Correcions dels comentaris de l'esquemàtic. Implementació d'un botó de reset físic implementat a la PCB.
26/04/2023 Gonzalo Correcions dels comentaris del layaout. Redistribució d'alguns components degut als petits canvis a l'esquemàtic.

Annotations

Projecte portes 3.0.kicad_pcb
6bf8c208
6/9 comments
Projecte portes 3.0.kicad_pcb
6068e121
1/1 comments
Projecte portes 3.0.kicad_sch
bcc44bca
5/5 comments
Motor_elevalunas_1.0.kicad_sch
ec0c8f20
10/10 comments
Report a bug