Files

Annotations

Projecte portes 3.0.kicad_pcb
6bf8c208
6/9 comments
Projecte portes 3.0.kicad_pcb
6068e121
1/1 comments
Projecte portes 3.0.kicad_sch
bcc44bca
5/5 comments
Motor_elevalunas_1.0.kicad_sch
ec0c8f20
10/10 comments
Report a bug