Organització!

Teniu massa fitxers... la gràcia del Git és que no cal tenir el mateix fitxer anomenat diferent en cada versió, ni tan sols les imatges! 

Podeu simplement pujar la nova imatge/ppt/fitxers amb el mateix nom perquè l'heu modificat i l'eina ja us diu que heu de fer un commit amb un missatge explicatiu del canvi! Després només cal que aneu a branches (la tercera icona de la barra vertical de l'esquerra) i dins de la branca (branch) master veureu tots els cops que heu pujat un fitxer i/o fitxers.

Per altra banda, jo us recomano crear carpetes, poder tenir la següent estructura dins el directori arrel /:

- docs : PowerPoint, altra documentació que genereu. Excloent el README.md que no va dins de cap directori, va directament a l'arrel tal com està quan creeu el projecte de cadlab.io

- kicad: els tres fitxers i possiblement la llibreria si heu de fer algun component.

- ltspice: amb els fitxers de les simulacions

- imatges: imatges generades per la documentació i/o per mostra al READMe.md, també el document de drawio on teniu el diagrama de blocs... 


Si no sou una mica organitzats és molt difícil trobar les coses.


Posted on 29 Mar at 21:15 by Joan Canals. Last reply 1 year by Joan Canals
Comments
Joan Canals
  • 1 year ago

Al README.md recordeu d'actualitzar el diagrama de blocs!

You must be logged in to post a comment
Report a bug