Files

README.md

Proyecto EDD: Asientos Eléctricos

Grupo: 6 Tarde Miembros: Jancker Almachi, Nuo Chen, Maximiliano Ivanyuk

Requisitos/Especificaciones

 • Regulador de tensión
 • Microcontrolador
 • Bus de programación y debug del microcontrolador
 • Bus CAN
 • Bus I2C(SPI)
 • Comunicación USART
 • Botonera
 • 3 motores(posición, altura, inclinación) con final de carrera
 • Calefacción del asiento
 • Sensor digital de cinturones
 • Memòria externa no volàtil per guardar posicions pre-programades

Componentes

Nombres Modelo Datasheet Precio
Regulador de tensión LM1117 ]]>https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf]]> ts=1712218106425&ref_url=https%253A%252F%252F]]>www.google.com%252F]]> -
Microcontrolador PIC32MK ]]>https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU32/Product...]]>
Motor Posición PT3032013 ]]>https://www.power-motor.com/?product_132/PowerSeatAdjustmentMotor1.html]]>
Motor Inclinación PGW-WH60D ]]>https://www.power-motor.com/?product_31/PowerSeatAdjustmentMotor-10.html]]>
Motor Altura PGW-WP75 ]]>https://www.power-motor.com/?product_31/PowerSeatAdjustmentMotor.html]]> -
Cristal ABLS-8MHz-B2-T ]]>https://abracon.com/Resonators/ABLS.pdf]]> -
Memoria EEPROM ]]>https://docs.rs-online.com/a887/0900766b8137dd96.pdf]]>
Transceptor CAN TCAN33x ]]>https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tcan337.pdf?ts=1712180888681&ref_url=h...]]>
Sensor de cinturón MK18Series ]]>https://standexelectronics.com/viewer/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A...]]>
Relés G5LE-1 DCS ]]>https://docs.rs-online.com/8bf1/0900766b812ce167.pdf]]>
LED APT2012SURCK(Kingbright) ]]>https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/APT2012SURCK.pdf]]>

Diagrama de blocs

image

Annotations

Controlador.kicad_sch
d42a9473
0/1 comments
projecte.kicad_pcb
d42a9473
0/20 comments
projecte.kicad_pcb
d2761069
0/6 comments
Driver_motor.kicad_sch
f37de95a
0/1 comments
projecte.kicad_sch
f3d7c8ad
0/2 comments
Driver_motor.kicad_sch
de3048df
3516aef4
0/3 comments
Controlador.kicad_sch
f3d7c8ad
0/1 comments
Driver_motor.kicad_sch
2e2b8d68
0/1 comments
regulador_tensió.kicad_sch
b409fbbb
0/3 comments
Sensor_cinturons.kicad_sch
b409fbbb
0/1 comments
Driver_motor.kicad_sch
b409fbbb
0/3 comments
Controlador.kicad_sch
b409fbbb
0/4 comments
Report a bug