Files

README.md

Projecte EDD

Grup: Dimecres 5 Membres: Martí Baeza, Ayman El Mislam, Dai Mameghani

Objectius del Projecte

Els components que integrarem en aquest circuit seran:​

  1. Motor de l'alçavidres amb el seu final de cursa per al control del moviment. ​
  2. Mecanisme anti-atrapament de la finestra, el qual detectarà corrents per prevenir accidents. ​
  3. Mecanisme de tancament i obertura de la porta per a un control segur i eficient. ​
  4. Lector RFID per a l'obertura sense necessitat de claus, connectat amb un bus digital per a una comunicació fiable.​

​Amb aquest enfocament, aspirem a crear un sistema electrònic complet i funcional que satisfaci les necessitats i requeriments especificat

Llista de components

Components Model Voltatge (V) Corrent (mA)
Driver de Tensió ]]>LM1117MP-3.3/NOPB]]> 12 ---> 3 800
Microcontrolador ]]>DSPIC33CK128MC502]]> 3.3 - 3.6 150
CAN Transciever ]]>MAX33054E]]> 3.3 2 - 5
DB-9 connector ]]>MHDB9SP]]>
Motor alçavidres​ ]]>89831005]]> 12 4.750​
Motor porta​ ]]>L16-30-150-12-S]]> 12​ 650​
Sensor fi de carrera (finestra)​ ]]>D3V-015-3A3]]> 3.3 100​
Sensor fi de carrera (porta)​ ]]>D3V-015-3A3]]> 3.3 100
Botonera​ ]]>100SP1T2B4M7QE]]>
Lector RFID ]]>Pepper-C1-UART]]> 3.3 140-210​
Inversor ]]>SN74LVC1G04]]> 3.3
Pont H (Driver) ]]>DRV8872]]> 12
E2PROM ]]>24LC256]]> 3.3 400

Actualitzacions

Data Membre Actualització
28/03 Martí Esquemàtic del regulador de Tensió
28/03 Dai Actualització del Diagrama de Blocs
28/03 Dai Simulacions del Regulador de Tensió
29/03 Ayman Creació del Markdown
01/04 Ayman Modificacions del Esquemàtic (Relé)
02/04 Martí Modificacions del esquemàtic (Connexió de pins al micro)
03/04 Dai Actualització del Diagrama de Blocs
05/04 Martí Arreglar errors dels esquemàtics comentats a la presentació
07/04 Dai Pont H als motors i reset programable
10/04 Martí i Ayman Pulir errors de l'esquemàtic
10/04 Martí i Ayman Assignació de footprints i primer placing
15/04 Dai Placing + primer routing
16/04 Martí i Ayman Puliments de warnings i errors de la PCB
18/04 Tots Correccions de comentaris fets a la presentació
20/04 Martí Reemplaçament dels pont en H a l'esquemàtic
20/04 Dai Placing dels pont en H a la PCB
20/04 Ayman Canvi de footprint del micro i reassignació de pins
20/04 Martí Placing amb els nous pins assignats
21/04 Ayman i Dai Correcció d'errors i warnings

Annotations

PCB / Motors.kicad_sch
50416869
0/1 comments
PCB / DIMECRES_5_Alcavidres.kicad_pcb
3cc56fa1
0/1 comments
PCB / DIMECRES_5_Alcavidres.kicad_pcb
f4972189
4/10 comments
PCB / DIMECRES_5_Alcavidres.kicad_pcb
b59c5fb1
0/15 comments
PCB / DIMECRES_5_Alcavidres.kicad_pcb
20f6bfa8
0/10 comments
PCB / CircuitPrincipal.kicad_sch.kicad_sch
f3c1fcea
0/2 comments
PCB / Regulador.kicad_sch
4de164c3
0/2 comments
PCB / Motors.kicad_sch
4de164c3
0/2 comments
PCB / CircuitPrincipal.kicad_sch.kicad_sch
4de164c3
0/7 comments
PCB / CircuitPrincipal.kicad_sch.kicad_sch
2a9a5ed3
0/2 comments
Report a bug