Files

copied
Last update 6 months 2 weeks by Dani Prades
Files
PIC18F27Q83_v2.X.zip
README.md
pic18_edd.kicad_pcb
pic18_edd.kicad_pro
pic18_edd.kicad_sch
README.md

Disseny Placa Pràctica 5

Autors: J.L. Soler, J. Canals, J.D. Prades, M. López

Versió Curs 2022/2023

Objectiu

PCB per practicar la soldadura de diferents tipus de components, i el test i verificació de muntatges.

Requisits / Especificacions

 • Alimentació 12V, regulada 5V

 • Microcontrolador PIC18

 • Polsadors (2x)

 • Indicadors LED (2x)

 • Comunicacions CAN

 • Driver motor

 • Sensor humitat-temperatura

 • Interfície d'expansió MIKROE

Components

Descripció Ref Package Datasheet Proveïdor Preu Unitats
Microcontrolador PIC18F26Q83-I/SS SOIC-28 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 2,17€ 1x
XTAL-Ressonador CSTCR7M99G53-R0 SMD ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,27€ 1x
CAN MCP2551-I-SN SOIC-8 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 1,57€ 1x
Regulador LDO LM317KTTR TO-263-3 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,74€ 1x
Ferrita BLM15AX100SND SMD 0402 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,94€ 1x
Sensor RH-Temp SHT1x ]]>Datasheet]]> 1x
Relé SR5-12V-200-1C - ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 1,17€ 1x
Transistor BC817-25-QR SOT-23-3 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,16€ 1x
Polsador EVP-BT7A4A000 SMD ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,291€ 3x
LED 156120VS75000 green SMD 1206 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,188€ 1x
LED 156120RS75000 red SMD 1206 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,188€ 1x
Diode LDO 1N4002T THT axial ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,169€ 3x
Diode transil SMAJ15A-TR SMD/SMT ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,404€ 1x
Capacitat 100nF C0805C104M5RACTU SMD 0805 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,022€ 6x
Capacitat 10uF MCASE32NSB5106MTNA01 SMD 1210 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,30€ 1x
Capacitat 1uF 860020672005 THT Radial 5mm ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,084€ 1x
Connectors 10129378-910002BLF tira pins poste 2.54 ]]>Datasheet]]> ]]>Mouser]]> 0,18€ x19
Resistències diverses SMD 1206 11x

Software

Eines:

 • Projecte en CC+ complert en l'arxiu PIC18F27Q83_v2.X.zip

 • Entorn de desenvolupament MPLAB X IDE v6.00

 • Compilador XC8 v2.41

 • Llibreries Pack PIC18F-QDFP v1.14.237

Configuració :

 • CAN_ADDRS_MINE : defineix addreça CAN d'aquesta placa (Mode 3)

 • CAN_ADDRS_TO_ONE : defineix addreça CAN placa remota única (Mode 3)

 • CAN_ADDRS_TO_ALL : defineix addreça CAN de crida a tots (Mode 2)

Funcionalitats:

Nom SW1 SW2 LED_Red LED_Green Motor Local Motor Remot CAN
Mode 1 ON OFF OFF TOGGLE TOGGLE HOLD
Mode 2 OFF ON BLINK OFF OFF TOGGLE ALL
Mode 3 ON ON BLINK ON OFF TOGGLE "CAN_ADDRS_TO_ONE" ONLY
Mode 4 OFF OFF HOLD HOLD HOLD HOLD

Historial de canvis

Data Autor Branch Versió Descripció
28/03/2023 mlopez Master initial commit Primera versió d'esquemàtic i selecció de components
30/03/2023 dprades P5 v1 Reselecció de components disponibles a mercat
04/04/2023 dprades P5 v2 Esquemàtic final i placement
05/04/2023 jcanals P5 v3 Candidata a producció
06/04/2023 jcanals P5 v4 Arreglat el Vadj del regulador.
20/04/2023 dprades P5 v5 Arreglats footprints uC, transil, switch i ferrita.
20/04/2023 dprades P5 v5.1 Correccions menors format.
16/05/2023 dprades P5 v6 Afegit software microcontrolador.

Annotations

pic18_edd.kicad_sch
bd054e6d
1/1 comments
pic18_edd.kicad_sch
51557c34
e16ceae5
0/1 comments
pic18_edd.kicad_sch
51557c34
0/1 comments
pic18_edd.kicad_sch
e16ceae5
0/3 comments
Report a bug