Files

copied
Last update 7 months 5 days by Hector Rubio Leon
Files
BlockDiagram
Final
Schematic
Simulations
README.md
README.md

Projecte EDD: Seients elèctrics

Alumnes: Héctor Rubio & Raúl Casado Assignatura: Eines de Disseny Curs: 2023 Grup: Matí

Objectius

L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar l'apartat corresponent als seients elèctrics d'un vehicle complint certes especificacions: 1. Controlar el moviment dels seients. 2. Controlar la calefacció dels seients. 3. Sensoritzar els cinturons per detectar si estan cordats. 4. Emmagatzemar les posicions dels seients mitjançant una memòria.

Requisits/Especificacions

 • Voltage regulator
 • Microcontroller
 • Programming bus Microcontroller
 • CAN bus
 • SPI bus
 • USART communication
 • Buttons
 • 3 motors with end of race
 • Seat heating
 • Digital belt sensor
 • External non-volatile memory for saving positions
Ref. Vin Vout Iin Iout/Icon
LM1117-5V 12V 5V - 800mA
PIC18F2580-I/SO 5V 5V 800mA 25mA
25LC512-I/SN 5V - 25mA 7mA
MCP2551-I/SN 5V - 25mA 75mA
V23086-C1001-A403 12V - - 30A
V23086-C2001-A403 12V - - 30A
RS PRO 12V - 30A 1.65A

Components

Ref. Descripció Datasheet
PIC18F2580-I/SO Microcontrolador ]]>datasheet]]>
LM1117-5V Regulador de tensió ]]>datasheet]]>
25LC512-I/SN Memòria EEPROM sèrie ]]>datasheet]]>
HC49USM Oscil·lador ]]>datasheet]]>
MCP2551-I/SN Transceiver ]]>datasheet]]>
V23086-C1001-A403 Relé moviment seient ]]>datasheet]]>
V23086-C2001-A403 Relé calefacció seient ]]>datasheet]]>
BC817-25 BJT ]]>datasheet]]>
1N4004 Díode ]]>datasheet]]>
FSR05CE Sensor de cinturons ]]>datasheet]]>
RS PRO Motor ]]>datasheet]]>
PU5931FKHPA0U2L Resistència Shunt ]]>datasheet]]>
AD8616 OPAMP ]]>datasheet]]>
M74HC259YRM13TR Demultiplexor ]]>datasheet]]>
TME 1209S Conversor DC/DC ]]>datasheet]]>

Control de versions

Data Autor Descripció
22/03/2023 Héctor Primera versió diagrama de blocs & selecció components
26/03/2023 Héctor Segona versió diagrama de blocs & upload README
28/03/2023 Héctor Primera versió schematic, upload README & simulacions
07/04/2023 Héctor Segona versió schematic, upload README, new simulations, primera versió layout & tercera versió diagrama de blocs
09/04/2023 Héctor Tercera versió schematic & segona versió layout
18/04/2023 Héctor Quarta versió schematic & tercera versió layout
23/04/2023 Héctor Cinquena versió schematic & quarta versió layout
26/04/2023 Héctor Cinquena versió layout

Enllaços d'interès

Driver per a relé de potència amb microcontrolador: ]]>https://www.luisllamas.es/arduino-salida-rele/]]>

Diversos tipus de relès: ]]>https://axleaddict.com/auto-repair/DIY-Auto-Service-Electrical-Switches-...]]>

Relé de calefacció: ]]>https://www.freeasestudyguides.com/electrical-heated-seats-1-ex.html]]>

Relé amb transistor: ]]>https://www.youtube.com/watch?v=gI-wHhH41_8]]>

Annotations

Schematic / Projecte_RubioHector.kicad_pcb
569b4955
0/4 comments
Schematic / Projecte_RubioHector.kicad_pcb
1ecf55fd
0/10 comments
Schematic / Projecte_RubioHectorV2.kicad_sch
1ecf55fd
0/17 comments
Report a bug