Files

copied
Last update 7 months 1 week by Grup1Mati
Files
Diagrama_de_blocs.jpg
Grup1_tarda_LLUMS.kicad_pcb
Grup1_tarda_LLUMS.kicad_pro
Grup1_tarda_LLUMS.kicad_sch
README (1).md
README (1).md

Llums

Membres del grup: Paula Hernandez, Arnau Pique, Sergi Marsol

Objectiu

Hem:

  • d'implementar un sistema que regula la tensio pel microcontrolador.
  • de fer un sistema automatic perque s'ensenguin les llums d'encreuament.
  • d'implementar un sistema que amplifique el corren per les llums exteriors del cotxe i un altre per el neteja-fars.

Requisits / Especificacions

Llums - De carretera - Dencreuement - De circulacio diurna - Intermitents - Motor escombreta neteja-fars. - Sensor digital de llum, per activar les llums - Retrovisors

Diagrama de blocs

Diagrama

Components

Ref. Descripcio Datasheet
PIC18F458 Microntrolador ]]>datasheet]]>
LM1117 Regulador ]]>datasheet]]>
MCP2551 Transceiver CAN ]]>datasheet]]>
24C02C/P EEPROM ]]>datasheet]]>
DB9 Connector CAN ]]>datasheet]]>
G5LE-14-CF Rele alta potencia ]]>datasheet]]>
G5NB1A Rele baixa potencia ]]>datasheet]]>
HC49US Clock ]]>datasheet]]>
L298N Driver pels motors ]]>datasheet]]>
ULN2003 Driver reles ]]>datasheet]]>
LDR Sensor de llum Resistencia

Historial de canvis

Data Autor Descripcio
22/03/2023 Paula Primera versio diagrama de blocs, seleccio components
07/04/2023 Arnau Actualizacio esquematic: connexions driver-rele i connexio EEPROM fetes
09/04/2023 Sergi Primera versio pcb
11/04/2023 Arnau/Paula Versio final pcb abans de la primera sessio de pcb
12/04/2023 Arnau Posar peus de pagina als planols sch y pcb, i implementar el sensor de llum tant al sch com a la pcb
19/04/2023 Arnau Versio final pcb amb els canvis proposats pel professorat i passar de 4 a 2 capes

Annotations

Grup1_tarda_LLUMS.kicad_pcb
0ea91a1f
4/5 comments
Grup1_tarda_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS.kicad_pcb
5a10c9c5
1/1 comments
GRUP1_TARDA_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS.kicad_sch
96fe21d8
4/5 comments
GRUP1_TARDA_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS.kicad_pcb
96fe21d8
17/17 comments
GRUP1_TARDA_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS.kicad_sch
41f21594
14/14 comments
GRUP1_TARDA_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS.kicad_pcb
41f21594
7/7 comments
projecteLlums_HernandezPaula_PiqueArnau_MarsolSergi / projecteLlums_HernandezPaula_PiqueArnau_MarsolSergi.kicad_pcb
87cab462
1/1 comments
GRUP1_TARDA_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS.kicad_sch
87cab462
0/0 comments
GRUP1_TARDA_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS / Grup1_tarda_LLUMS.kicad_pcb
87cab462
8/8 comments
Report a bug