Files

README.md

Zadania wykładowe PTM

Zadania do samodzielnego wykonania w KiCad. Proszę narysować schemat elektryczny ideowy układu: 1. Wyjść cyfrowych dla konfiguracji push-pull a) LED b) przekaźnik 230 V AC c) optoizolacja dla 24 V DC 2. Wyjść cyfrowych dla konfiguracji open-drain a) LED b) przekaźnik 230 V AC c) optoizolacja dla 24 V DC 3. Wejść cyfrowych dla konfiguracji internal no-pull a) dla 230 V AC b) dla 24 V DC 4. Wejść cyfrowych dla konfiguracji internal pull-up a) dla 230 V AC b) dla 24 V DC

Report a bug