Files

Ondaradio per a comprar en petites .txt
Ondaradio per a comprar en petites quantitats

Annotations

DIJOUS_4_PORTES-master / PCB / DIJOUS_4_PORTES.kicad_pcb
38dee897
2/2 comments
PCB / DIJOUS_4_PORTES.kicad_pcb
72e1229a
8/9 comments
PCB / DIJOUS_4_PORTES.kicad_pcb
50b11781
4/12 comments
PCB / digital.kicad_sch
a01105c9
1/2 comments
PCB / DIJOUS_4_PORTES.kicad_sch
403ef51a
0/1 comments
PCB / DIJOUS_4_PORTES.kicad_pcb
403ef51a
0/8 comments
PCB / motors.kicad_sch
5c035ab3
1/1 comments
PCB / alimentacio.kicad_sch
5c035ab3
2/2 comments
PCB / outputs.kicad_sch
5c035ab3
1/1 comments
PCB / digital.kicad_sch
5c035ab3
6/6 comments
Report a bug